Werkwijze Balansherstel

Begeleiding Bij BalansHerstel

Je leven loopt niet zoals jij wilt en je weet niet hoe je het moet aanpakken. Je hoofd zegt dit, maar je hart wil een ander kant op. Of je twijfelt of je het (nog wel) kan. Laat staan dat je het aandurft om te gaan doen. Al met al uit balans.
De reden van deze disbalans kan heel divers zijn en waarschijnlijk kamp je met veel emoties en vragen waar je geen raad mee weet. En je wilt hier weer regie over krijgen.
Het is een hele stap om hier hulp bij te zoeken. Hier is lef en daadkracht voor nodig. Als eerste wil ik je een compliment geven dat je deze stap gezet hebt. Hopelijk kan ik de persoon zijn die jou in dit proces kan begeleiden. 

Intakegesprek

Voordat we een begeleidingstraject starten vindt er een intake plaats. Tijdens dit gesprek  zullen we nader kennismaken met elkaar en onderzoeken of ik de juiste persoon ben voor jou. Tevens gaan we jouw begeleidingsvraag verkennen en bespreken hoe ik jou hierbij het beste kan ondersteunen.

Een begeleidingstraject

De begeleidingsgesprekken zijn individueel en kunnen zowel bij jouw als bij mij thuis plaatsvinden. Om een veilige sfeer te creëren is het van belang is dat er geen afleidingen zijn tijdens de gesprekken.
Indien jij het prettiger vindt, kan het ook online, via Teams.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is niet vooraf vast te stellen. Het is een dynamisch proces en voor iedereen weer anders. In de intake maken we samen een inschatting van het aantal gesprekken. Na drie gesprekken bekijken we of we op koers zitten of dat we het traject moeten gaan bijstellen.

Privacy

Triales houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving. Deze zijn vastgelegd in de privacy statement. Klik hier voor meer informatie.
Het betreft onder andere de regels met betrekking tot het vastleggen van persoonsgegeven, verslaglegging en geheimhoudingsplicht over hetgeen in de bijeenkomsten is besproken. 
Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op een manier worden verwerkt die in strijd is met de privacywet, kun je hier een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kosten

Intake : € 35,-
Gesprekstarief : € 50,- per uur
Reiskosten: Indien de afstand meer bedraagt dan 10 km bereken ik € 0,19 per kilometer.
De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Scroll naar boven